En us­a­ed­van­lig sag

BT - - NYHEDER -

BESTIKKELSE Et ty­pisk sa­la­er for et hus­salg af den slags nor­malt ko­ster cir­ka 100.000 kro­ner.

»Når man til­by­der at yde no­get til en of­fent­ligt an­sat med hen­blik på, at den of­fent­ligt an­sat­te skal ud­fø­re en hand­ling, er det straf­bart. Det er det, man straf­fer ef­ter be­stik­kel­ses­reg­len,« si­ger Sten Bøn­sing, ju­rapro­fes­sor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.