SKAER GAVEKORTENE VAEK

BT - - NYHEDER - Kil­der: Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­se, Ann Le­h­mann Eri­ch­sen

Det kan vir­ke som en god idé at gi­ve et ga­ve­kort, så mod­ta­ge­ren selv kan be­stem­me ga­ven. Men alt for man­ge ga­ve­kort en­der i skral­des­pan­den. En un­der­sø­gel­se fra Kon­kur­ren­ceog For­bru­ger­sty­rel­sen fra 2016 vi­ste, at hver fem­te dan­sker har smidt mindst et ga­ve­kort ud, for­di det var ud­lø­bet. La­eg i ste­det nog­le pen­ge i en ku­vert, og skriv et per­son­ligt kort. Så skal pen­ge­ne nok bli­ve brugt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.