Dy­re­ha­vens dron­ning sco­rer hattrick

BT - - 11.379 FEJREDE JUBILAEUM -

HATTRICK lø­bet i går som en su­ve­ra­en vin­der af Ere­mi­ta­ge­lø­bet. For tred­je gang.

En uge ef­ter sin sejr i re­kord­tid i det sven­ske ter­ra­en­løb Li­din­gø­lø­bet over 30 ki­lo­me­ter og tre uger før ef­ter­å­rets sto­re mål, Frank­furt Ma­rat­hon, var Ere­mi­ta­ge­lø­bet det per­fek­te mel­lem­må­l­tid.

Uden at lø­be sig helt ud vandt hun i 46.33 med me­re end fi­re mi­nut­ter til nr. 2, Met­te Wil­ler.

»Når jeg lø­ber mi­ne lan­ge tu­re, lø­ber jeg tit i Dy­re­ha­ven, og har jeg be­søg af ke­ny­an­ske lø­be­re, er vi og­så i her­u­de. Det min­der om den afri­kan­ske sa­van­ne, når vi lø­ber blandt hjor­te­ne,« si­ger hun.

»Jeg er me­get tak­nem­me­lig over at va­e­re ud­na­evnt som am­bas­sa­dør for Ere­mi­ta­ge­lø­bet og va­e­re med til at fejre 50 års ju­bila­e­et.« En let jog­ge­tur Syl­via Ki­be­ren­ge tog en let jog­ge­tur på ot­te ki­lo­me­ter i Dy­re­ha­ven ef­ter sej­ren og sup­ple­re­de med end­nu et tra­e­nings­pas, da hun og hen­des Det min­der om den afri­kan­ske sa­van­ne, når vi lø­ber blandt hjor­te­ne mand og tra­e­ner, Er­ling Worm, kom hjem til de­res bin­dings­va­er­k­si­dyl syd for Kø­ge.

48-åri­ge Met­te Wil­ler med en for­tid som vol­ley­ball­spil­ler på eli­te­ni­veau i Gen­tof­te slut­te­de på an­den­plad­sen i 50.47.

»Jeg be­gynd­te at lø­be som 35-årig og ny­der det. Det var et su­per­løb i per­fek­te ram­mer og sjet­te gang, jeg var med,« si­ger hun.

Ka­tri­ne Sva­ne fra Blovstrød Lø­ver­ne de­bu­te­re­de med en smuk tred­je­plads i 51.25.

»Det var vir­ke­lig hårdt, hår­de­re end jeg tro­e­de. Jeg hav­de ik­ke drømt om så god en pla­ce­ring,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.