Tå­re­va­e­det afsked

BT - - NYHEDER -

Jeg er tid­li­ge­re ble­vet skilt, men det her fø­les end­nu va­er­re end det. Det fø­les som om, at vi bli­ver re­vet fra hin­an­den

Mens Frank Thø­ger­sen ta­ler med B.T., står hans ko­ne ved si­den af og kig­ger på sin dat­ter.

»Jeg har ik­ke lyst til at rej­se fra min søn,« si­ger Ra­tre Thø­ger­sen med gråd i stem­men.

Ra­tre og Frank Thø­ger­sen har sam­men søn­nen Ma­li­ck på tre år. Han skal nu bo ale­ne med sin far i Kø­ge, mens hans sto­re­sø­ster og mor er i Thailand.

»Vi valg­te ik­ke at ta­ge Ma­li­ck med i luft­hav­nen i dag, for­di han ik­ke vil­le kun­ne for­stå det. Men det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.