FAR­LIG’

BT - - SPORT -

In­ter­na­tio­na­le Mo­tor­sport­s­u­ni­on, red.). De skal ta­ge be­slut­nin­ger­ne,« si­ger Vas­seur.

Der har ik­ke va­e­ret en ef­ter­føl­gen­de straf til Magnus­sen, og iføl­ge løbs­di­rek­tør Char­lie Whi­ting var det rent uheld, der gjor­de, at de to ra­ce­re stød­te sam­men.

Ke­vin Magnus­sen ta­ger kri­tik­ken i for­bin­del­se med sin tid­li­ge exit i Ja­pans For­mel 1-grand­prix med ro.

»Jeg har ik­ke så me­get at si­ge. Han

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.