2 , 1 0

BT - - SPORT -

Me­get flot be­ta­ling på ga­ester­ne i den­ne kamp. Wol­ves har ru­stet op og­så på ung­doms­fron­ten og få­et man­ge me­get ta­lent­ful­de spil­le­re ind. De fø­rer Pre­mi­er Le­ague for re­ser­ve­hold, og gjor­de det og­så fint i den før­ste kamp i tur­ne­rin­gen, hvor de spil­le­de uaf­gjort ude mod Scunt­hor­pe fra Le­ague One i en li­ge kamp. Nu ga­el­der det så Mans­fi­eld fra Le­ague Two. De har kamp i liga­en al­le­re­de lør­dag, og bør der­for skif­te en del ud i for­hold til den nor­ma­le star­top­stil­ling, hvil­ket de og­så gjor­de i før­ste run­de i Lin­coln. Der­for vir­ker od­dse­ne for­kert sat hér.

Od­dset er fun­det hos Bet­fair Sports­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.