DØDSLEJLIGHEDEN

BT - - NYHEDER -

B.T. har si­den marts da­ek­ket sa­gen og vil i den kom­men­de tid gå til bunds i, hvad der re­elt ske­te i lej­lig­he­den på Øster­bro før og ef­ter den ska­eb­nesvan­gre nat den 11. marts 2018. I lø­bet af de na­e­ste da­ge og uger vil B.T. kig­ge på myn­dig­he­der­nes rol­le og age­ren i sa­gen og se på, om tra­ge­di­en, der ko­ste­de en 14-årig dreng li­vet og lag­de en an­den 14-årig i ko­ma, kun­ne ha­ve va­e­ret und­gå­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.