MINTS SVAERE REJSE

BT - - DE UDVISTE BØRN -

UDVIST

»De er lan­det fint der­ne­de og har ind­lo­ge­ret sig på et van­dre­hjem i Bang­kok, hvor vi nog­le gan­ge over­nat­ter, når vi er der­ne­de. Der er det mest nød­ven­di­ge som seng, tv og bad. Der er de li­ge nu,« forta­el­ler Mints dan­ske sted­far, Frank Thø­ger­sen.

»Vi sky­pe­de sam­men, li­ge da de var lan­det. De hav­de det godt, men var me­get tra­et­te, for­di de ik­ke hav­de so­vet på fly­ve­ren,« til­fø­jer han. Fort­sa­et­ter kam­pen Her, da­gen ef­ter det tå­re­va­e­de­de far­vel i luft­hav­nen for­sø­ger han så småt at fin­de til­ba­ge til hver­da­gen, selv om det er sva­ert.

»Jeg bli­ver ved med at ka­em­pe, men sam­ti­dig for­sø­ger jeg at und­gå, at alt det her går ud over Ma­li­ck (Mints halv­bror, red.),« si­ger han.

»Han lø­ber ind på Mints va­e­rel­se og spør­ger ef­ter hen­de,« forta­el­ler Frank Thø­ger­sen og til­fø­jer, at den lil­le dreng ba­re ved, at hans mor og sto­re­sø­ster har va­e­ret ude at fly­ve. Om­fan­get af det, der ske­te man­dag, er slet ik­ke gå­et op for ham end­nu.

Mint har en bi­o­lo­gisk far i Thailand, som iføl­ge mo­de­ren ik­ke er i stand til at ta­ge va­re på hen­de. Den 13-åri­ge pi­ge har og­så en mo­ster i hjem­lan­det, som ik­ke er in­ter­es­se­ret i at ta­ge sig af hen­de.

Der­for er pla­nen li­ge nu, at mo­de­ren bli­ver hos Mint i Thailand, ind­til de har en plan for, hvad de skal gø­re for at bli­ve sam­let i Dan­mark.

Hjem­me i Dan­mark går Frank Thø­ger­sen nu i gang med at fin­de ud af, hvad der nu skal ske.

»Vi over­la­der hen­de ik­ke ba­re til til­fa­el­di­ge men­ne­sker, og så hå­ber vi me­get, at vi har sagt ’på gen­syn’. ’Far­vel’ var det, vi sag­de til Kim Lar­sen, og det er slet ik­ke til at hol­de ud at ta­en­ke på,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.