Syv ju­le­ka­len­de­re på DR

BT - - NAVNE -

Wal­dau. Ef­ter »Theo & Den magi­ske ta­lis­man« bli­ver der sendt et så­kaldt ef­ters­how på DR Ul­tra, hvor de med­vir­ken­de blandt an­det vil forta­el­le de bed­ste bag-om-hi­sto­ri­er fra op­ta­gel­ser­ne.

For­u­den »Theo & Den magi­ske ta­lis­man« og ef­ters­howet bli­ver der på DR Ra­masjang sendt »Ra­ma­jet­ter­nes Jul« med Kri­sti­an Gint­berg i spid­sen.

På sam­me ka­nal vi­ses der og­så »On­kel Re­jes ju­le­fis«.

Og­så den sven­ske ju­le­ka­len­der fra 2016, »Sel­mas sa­ga«, sen­des på DR Ra­masjang i år.

DR Ul­tra sen­der »Klas­sens per­fek­te jul«, men der er sa­ti­re for de voks­ne på DR2.

Ryt­te­ri­et er hver søn­dag i de­cem­ber i ju­lestem­ning og in­vi­te­rer in­den­for til hyg­ge, kor­sang, gløgg og croquis­teg­ning. I front står Mar­tin og Ras­mus Bo­toft, og med sig har de Bo­dil Jør­gen­sen og Nis BankMik­kel­sen.

På DRTV, som er DR’s di­gi­ta­le plat­form, er der gen­syn med »Bam­ses ju­le­rej­se«.

DR sen­der så­le­des syv ju­le­ka­len­de­re i år for­delt på DR1, DR2, DR Ul­tra og DR Ra­masjang samt på DRTV. Al­le ju­le­ka­len­de­re vil va­e­re til­ga­en­ge­li­ge hver mor­gen fra klok­ken 6.00 på DRTV.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.