Luka Mod­ric fa­vo­rit til Bal­lon d’Or-ti­tel

BT - - SPORT -

Luka Mod­ric har al­le­re­de få­et me­get an­er­ken­del­se for en frem­ra­gen­de 2017/2018-sa­e­son. FI­FA’s The Best, UEFA Årets Spil­ler og VM’s Gyld­ne Bold er al­le­re­de på CV’et, og snart kom­mer der til at stå end­nu en for­nem po­kal på hyl­den i den kro­a­ti­ske stjer­nes hjem.

Han er nem­lig fa­vo­rit til at vin­de den må­ske mest pre­sti­gi­øse pris af dem al­le: Bal­lon d’Or. I hvert fald er han helt ne­de i od­ds 1,45 til at vin­de den ha­e­der­kro­ne­de ti­tel, mens den for­sva­ren­de me­ster Cri­sti­a­no Ro­nal­do er at fin­de i tre gan­ge pen­ge­ne.

»Selv­føl­ge­lig er han fa­vo­rit til at vin­de den pris, når han har ta­get de fle­ste an­dre be­tyd­nings­ful­de pri­ser. Han har va­e­ret en do­mi­ne­ren­de spil­ler for Re­al Madrid og Kro­a­tien i en sa­er­de­les suc­ces­fuld pe­ri­o­de, så vi for­ven­ter, at han vin­der Bal­lon d’Or og­så,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.