2,15

BT - - SPORT -

Det er et pa­ent od­ds, man får sig på, at beg­ge hold sco­rer i den­ne kamp. Un­der Ro­ber­to Man­ci­ni har den ita­li­en­ske de­fen­siv ik­ke set sa­er­lig so­lid ud, og man har da og­så luk­ket mål ind i samt­li­ge syv kam­pe si­den års­skif­tet. Her ga­el­der det et ukrainsk lands­hold, der mod­sat Ita­li­en er in­de i en fin pe­ri­o­de re­sul­tat­ma­es­sigt. De har dog og­så mødt no­get sva­ge­re mod­stand, men ser dog sta­er­ke ud of­fen­sivt og bør ha­ve ty­per­ne, der kan ud­for­dre det ita­li­en­ske for­svar. Selv uden Ma­rio Ba­lo­tel­li har Ita­li­en dog sta­dig en så sta­erk of­fen­siv, at de og­så selv bør får sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Bet­hard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.