DEN EU­RO­PÆ­I­SKE TOP­SCO­RER

Champions League Magasinet - - REPORTAGE: LODTRÆKNING I MONACO -

Da sid­ste sæ­sons Cham­pions Le­ague var nå­et frem til kvart­fi­na­ler­ne, lod der ik­ke til at væ­re den sto­re tvivl om, hver der vil­le bli­ve tur­ne­rin­gens top­sco­rer. Lio­nel Mes­si var på 11 mål, og den nær­me­ste ri­val Edin­son Ca­va­ni fra Pa­ris Saint-ger­main var ude af tur­ne­rin­gen og sik­ker på at bli­ve stå­en­de på ot­te træf­fe­re. Langt ne­de på li­sten var Cri­sti­a­no Ro­nal­do no­te­ret for ba­re to mål, der var sat in­de til­ba­ge i grup­pe­spil­let mod Dortmund og Sporting. Men så eks­plo­de­re­de det for Ro­nal­do: To mål i den før­ste kvart­fi­na­le mod Bay­ern Mün­chen. Et hat­tri­ck i re­tur­kam­pen på San­ti­a­go Ber­nabéu og end­nu et i den før­ste se­mi­fi­na­le mod Atlético Madrid, in­den han holdt sig i ro i re­tur­kam­pen. Det be­tød, at Ro­nal­do in­den fi­na­len var ét mål ef­ter Mes­si, og så var det jo næ­sten gi­vet på for­hånd, at han vil­le sco­re to gan­ge i fi­na­len. Det ene­stå­en­de for­år gjor­de ham til Cham­pions Le­ague-top­sco­rer for sjet­te gang i kar­ri­e­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.