I EN LIGA FOR SIG

Champions League Magasinet - - REPORTAGE: LODTRÆKNING I MONACO -

RO­NAL­DO

Gu­il­lem Ba­lague, der står bag ro­ste vær­ker om Mes­si, Pep Gu­ar­di­o­la og Liverpool, har skre­vet den før­ste se­ri­ø­se bi­o­gra­fi om Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Den går bag om suc­ces- og gla­mour­hi­sto­ri­en og vi­ser, hvad man­den, der er be­sat af at vil­le væ­re ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re, er run­det af.

MIN HI­STO­RIE

En af fod­bol­dens san­de am­bas­sa­dø­rer. Kom helt tæt på Ste­ven Ger­rard.

RØD DJÆVEL

Hi­sto­ri­en om den stør­ste fod­bold­stjer­ne, Dan­mark al­drig fik.

DE RØ­DE OG DE DØ­DE

Læs he­le den dra­ma­ti­ske hi­sto­rie om Liverpool FC fra klub­bens før­ste suc­ces­ful­de skridt for over 130 år si­den.

KUNSTNEREN – JEG ER INIES­TA

Bag de bril­lan­te af­le­ve­rin­ger og ut­ro­li­ge dri­blin­ger gem­mer der sig en intelligent og tænk­som mand, som ind­til nu har la­det fød­der­ne ta­le.

”En skarp og læ­se­vær­dig bog” – We­e­ken­da­vi­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.