JE­AN-PIERRE PAPIN

MARSEILLE-MILAN

Champions League Magasinet - - REPORTAGE: LODTRÆKNING I MONACO -

90 MIL­LI­O­NER KRO­NER

I sin før­ste sæ­son som Milan-spil­ler star­te­de Je­an-pierre Papin på bæn­ken i Cham­pions Le­ague-fi­na­len, hvil­ket si­ger no­get om hans mang­len­de suc­ces i Mila­no – men og­så for­tæl­ler, at AC Milan var en klub, der kun­ne nå langt i Eu­ro­pa, selv om stjer­ne­ind­køb ik­ke slog til.

Den fran­ske an­gri­ber var langt fra den ene­ste sto­re han­del i 1992. Ju­ven­tus slog Papin-re­kor­den med kø­bet af Gi­an­luca Vi­al­li, og AC Milan tog den til­ba­ge ved at hen­te Gi­an­lu­i­gi Len­ti­ni. Men Cham­pions Le­ague kun­ne kø­be­ne alt­så ik­ke ga­ran­te­re. Je­an-pierre Papin score­de tre gan­ge i tur­ne­rin­gen, men fik kun en halv ti­me i fi­na­len, som Marco van Ba­sten og Da­ni­e­le Mas­sa­ro star­te­de. På det tids­punkt hav­de Ba­si­le Bo­li al­le­re­de sco­ret fi­na­lens ene­ste mål, og så gik tro­fæ­et til Marseille – den klub Papin hav­de for­ladt som­me­ren for­in­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.