HERNÁN CRESPO

PARMA-LA­ZIO

Champions League Magasinet - - REPORTAGE: LODTRÆKNING I MONACO -

413 MIL­LI­O­NER KRO­NER

Der ske­te vir­ke­lig no­get i Rom om­kring årtu­sind­skif­tet. I 1999 hav­de In­ter slå­et trans­fer­re­kor­den ved at hen­te Chri­sti­an Vi­e­ri i La­zio, hvor­ef­ter Sven-göran Eriks­sons hold blev al­li­ge­vel ita­li­ensk me­ster. Så blev det Rom-klub­bens tur til at la­ve re­kord­han­del i form af Hernán Crespo, og i den ef­ter­føl­gen­de sæ­son blev i øv­rigt Ro­mas tur til at ta­ge Scu­det­to'en.

Crespo blev hjem­lig top­sco­rer det år, men i Eu­ro­pa gik det an­der­le­des trægt. Han spil­le­de kun fem af kam­pe­ne og score­de to gan­ge, da La­zio ef­ter to grup­pe­spil røg ud af tur­ne­rin­gen. De to mål faldt dog mod en velvalgt mod­stan­der – Re­al Madrid der i form af Lu­is Fi­go hav­de købt ver­dens dy­re­ste spil­ler ba­re et par uger ef­ter La­zi­os Crespo-han­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.