CHEFTRÆNERES LÆREMESTRE

Champions League Magasinet - - REPORTAGE: LODTRÆKNING I MONACO -

METODE: DE 32 TRÆNERE

Cham­pions Le­ague-magasinet har set nær­me­re på for­bil­le­der og inspiration hos de 32 nu­væ­ren­de ch­eftræ­ne­re og ma­na­ge­re i Cham­pions Le­ague. Vi har vur­de­ret de 32 mands er­fa­ring fra øver­ste plan som pro­fes­sio­nel­le, stør­rel­sen og tyng­den i træ­n­er­kar­ri­e­ren og mæng­den af suc­ces i stær­ke­re tur­ne­rin­ger for hver træ­ner. At en træ­ner sco­rer lavt på suc­ces si­ger mest om, at ved­kom­men­des bed­ste re­sul­ta­ter er kom­met i min­dre klub­ber og tur­ne­rin­ger. De nu­væ­ren­de Cl-trænere er sat i fir­kan­te­de bok­se, mens træ­ner­ne, der in­spi­re­re­de dem, er i cirk­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.