ZI­NE­DI­NE ZI­DA­NE

Re­al­madrid

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Frank­rig Al­der: 45 Stør­ste hold: Re­al Madrid Mind­ste hold som træ­ner: Re­al Madrid Ca­stil­la

Se­ne­ste hold: Re­al Madrid Ca­stil­la Stil: Of­fen­siv, pas­nings­o­ri­en­te­ret, skif­ter mel­lem 4-3-3 og ver­sio­ner af 4-4-2. Ar­bej­der mindst li­ge så me­get med spil­le­re og hol­dets psy­ko­lo­gi og fy­sik som taktik, hvor han i høj grad læg­ger løs­nin­ger­ne over til ræk­ken af ver­dens­klas­se­spil­le­re. Lagt an på ek­stremt bold- og gen­nem­brud­s­stær­ke spil­le­re. Ny­der stor respekt blandt spil­ler­ne og ser sig selv som fir­ma­ets mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.