LEO­NAR­DO JARDIM

As­mo­na­co

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Portu­gal Al­der: 43 Stør­ste hold: AS Mo­na­co Mind­ste hold som træ­ner: AD Ca­ma­cha Se­ne­ste hold: Sporting Clube de Portu­gal

Stil: I Portu­gal re­la­tivt de­fen­sivt ori­en­te­ret, me­get of­fen­siv i 16/17 i en 4-2-3-1 med AS Mo­na­co. Er li­ge­som ad­skil­li­ge af kol­le­ger­ne i Cham­pions Le­ague først og frem­mest selvlært uden de sto­re for­bil­le­der el­ler ind­tryk fra en ak­tiv spil­ler­kar­ri­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.