JÜR­GEN KL­OPP

Liverpool

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Tys­kland Al­der: 50 Stør­ste hold: Liverpool Mind­ste hold som træ­ner: Mainz 05 Se­ne­ste hold: Borus­sia Dortmund

Stil: Be­røm­met for Ge­gen­press, det me­get hø­je og ag­gres­si­ve pres, der fun­ge­re­de i lan­ge pe­ri­o­der i Dortmund og i pe­ri­o­der i Liverpool, hvor han dog spil­ler med me­re bold­be­sid­del­se end tid­li­ge­re. Kræ­ven­de, per­fek­tio­ni­stisk, tem­pe­ra­ments­fuld, som of­test spil­ler­nes mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.