JO­SEP GU­AR­DI­O­LA

Man­che­sterci­ty

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Spa­ni­en Al­der: 46 Stør­ste hold: FC Bar­ce­lo­na Mind­ste hold som træ­ner: FC Bar­ce­lo­na B

Se­ne­ste hold: Bay­ern Mün­chen Stil: Pri­mært 4-3-3. Bold­be­sid­den­de, højt pres. Ek­stremt struk­tu­re­ret, tek­nisk og tak­tisk kræ­ven­de op­spil. For­lan­ger me­get af spil­le­re, kræ­ver til­slut­ning til spil­lestil og de­tal­je­fo­kus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.