DARKO MILANIC

Nk­ma­ri­bor

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Slove­ni­en Al­der: 49 Stør­ste hold: Sturm Graz Mind­ste hold som træ­ner: Pri­morje Se­ne­ste hold: Le­eds United

Stil: Ba­lan­ce­ret, flek­si­bel træ­ner, der i ud­strakt grad ta­ger rol­len som sam­len­de fi­gur for hol­det, ik­ke ulig den me­get po­pu­læ­re, al­fa­der­li­ge Ivi­ca Osim, Mila­nič hav­de i Sturm Graz i halv­fem­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.