AN­TO­NIO CON­TE

Chel­sea

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Ita­li­en Al­der: 48 Stør­ste hold: Ju­ven­tus Mind­ste hold som træ­ner: Arezzo Se­ne­ste hold: Ita­li­ens lands­hold Stil: Kri­ge­risk, de­tal­je­o­ri­en­te­ret, de­fen­siv når det ef­ter Con­tes me­ning styr­ker sej­rs­chan­cen. Kendt for at spil­le 3-5-2, for­mer ger­ne stil og for­ma­tion til mod­stan­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.