MAURIZIO SARRI

Ssc­na­po­li

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Ita­li­en Al­der: 58 Stør­ste hold: Na­po­li Mind­ste hold som træ­ner: San­giovan­ne­se

Se­ne­ste hold: Em­po­li Stil: Per­fek­tio­ni­stisk, væg­ter gen­nem­brud og død­bol­de i en 4-3-3. Sarri er me­get, me­get mi­nu­tiøs i al­le spil­lets facet­ter, hvil­ket man kan se i Na­po­lis me­get de­tal­je­re­de op­spils­ska­be­lo-ner. Grund­læg­gen­de en me­get of­fen­siv træ­ner, der for­sø­ger at fin­de for­de­le i al­le mu­li­ge små og stør­re facet­ter af spil­let. Tid­li­ge­re bank­mand, der re­la­tivt sent valg­te at sat­se som fuld­tid­stræ­ner og har knok­let sig op via en lang ræk­ke min­dre se­kun­da­klub­ber i Ita­li­en. En af Cham­pions Le­agu­es mest in­nova­ti­ve trænere.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.