EDU­AR­DO BE­RIZZO

Se­vil­la

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Ar­gen­ti­na Al­der: 47 Stør­ste hold: Se­vil­la Mind­ste hold som træ­ner: O’hig­gins Se­ne­ste hold: Cel­ta Vi­go

Stil: Me­get højt pres, højt tem­po, di­rek­te fod­bold, uden pau­ser. Edu­ar­do Be­rizzos hold skal spil­le fod­bold i de­res ch­eftræ­ners bil­le­de; på­gå­en­de, in­tens, til ti­der sær­de­les tem­pe­ra­ments­fuld. Be­rizzos tid som as­si­stent for Mar­ce­lo Bi­el­sa ses me­get ty­de­ligt, han er mu­lig­vis den af en hånd­fuld trænere i Cham­pions Le­ague, der er ty­de­ligst in­spi­re­ret af det le­ven­de træ­ne­ri­kon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.