GIOVAN­NI VAN BRON­CK­HORST

Fey­eno­ord

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Hol­land Al­der: 42 Stør­ste hold: FC Bar­ce­lo­na (ak­tiv) Mind­ste hold som træ­ner: Hol­land U/21 (as­si­stent)

Se­ne­ste hold: Fey­eno­ord (as­si­stent) Stil: Spil­ler of­test en be­væ­ge­lig 4-3-3 med vægt på spil over kan­ter­ne, en re­la­tivt klas­sisk hol­land­sk stil med lidt me­re vægt på di­rek­te, læn­ge­re af­le­ve­rin­ger. Vil for­sva­re sig dy­be­re og med en ek­stra mand på mid­ten mod stær­ke­re mod­stan­de­re. Van Bron­ck­horst er li­ge­som i sin tid som spil­ler et ro­ligt ge­myt sam­men­lig­net med man­ge kol­le­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.