DIE­GO SI­MEO­NE

At­léti­co­madrid

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Ar­gen­ti­na Al­der: 47 Stør­ste hold: In­ter (ak­tiv) Mind­ste hold som træ­ner: Ca­ta­nia Se­ne­ste hold: Ra­cing Club (Ar­gen­ti­na)

Stil: I ud­gangs­punk­tet en 4-4-2 træ­ner med me­get stort fo­kus på kol­lek­ti­vet og den en­kel­tes rol­le i selv­sam­me kol­lek­tiv. Læg­ger vægt på de­fen­siv sik­ker­hed og fy­sik. Den tid­li­ge­re de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler har åb­net At­léti­cos spil me­re op med til­fø­rel­sen af nye, me­re short­pas­sing-ori­en­te­re­de spil­le­re, men i Cham­pions Le­ague er va­re­mær­ket først og frem­mest fight og tak­tisk in­tel­li­gens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.