CAR­LO AN­CE­LOT­TI

Bay­er­n­mün­chen

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Ita­li­en Al­der: 58 Stør­ste hold: Re­al Madrid Mind­ste hold som træ­ner: Reg­gi­a­na Se­ne­ste hold: Re­al Madrid

Stil: Tak­tisk flek­si­bel man-ma­na­ger; me­get po­pu­lær hos spil­ler­ne. Tid­li­ge­re top­spil­ler i AC Milan og Roma, der kom­bi­ne­rer tak­tisk flek­si­bi­li­tet med ev­nen til at hånd­te­re sto­re nav­ne, hvil­ket ses på et cv med Parma, Ju­ven­tus, AC Milan, Chel­sea, PSG og Re­al Madrid. Grun­dindstil­lin­gen til at spil­le of­fen­sivt har blandt an­det rød­der hos den sid­ste klub­træ­ner, Ar­ri­go Sac­chi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.