ERNRSTO VAL­VER­DE

Fc­bar­ce­lo­na

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Spa­ni­en Al­der: 53 Stør­ste hold: FC Bar­ce­lo­na Mind­ste hold som træ­ner: Olympiakos Se­ne­ste hold: At­hle­tic Bil­bao

Stil: Tak­tisk flek­si­bel, over­ve­jen­de bold­be­sid­den­de. Har stør­re blik for de­fen­sivt ar­bej­de og død­bol­de end for­gæn­ger­ne, men er sam­ti­dig tro mod grund­kon­cep­tet fra Cruyff-æra­en med bold­be­sid­del­se og en of­fen­siv indstil­ling. So­lid tak­ti­ker og mand­skabs­be­hand­ler, ik­ke et stjer­ne­navn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.