RUI VITÓRIA

Benfica

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Portu­gal Al­der: 47 Stør­ste hold: Benfica Mind­ste hold som træ­ner: Vilaf­ranquen­se Se­ne­ste hold: Vitória Gu­i­marães

Stil: Spil­ler bold­be­sid­den­de og of­fen­sivt, og­så i Eu­ro­pa. ‘Hvem er han?’, var tan­ken hos de man­ge skuf­fe­de Benfica-fans, da Jor­ge Jesus hop­pe­de af til na­bo og ri­val Sporting Clube og i før­ste halv­del af 15/16 do­mi­ne­re­de den po­rtu­gi­si­ske liga. Men ef­ter to mester­ska­ber og FC Por­tos til­sy­ne­la­den­de per­ma­nen­te fald i sta­tus til to­er el­ler tre­er i liga­en er op­ti­mis­men stor. Of­fen­sivt indstil­let og flek­si­bel, har li­ge­som flere kol­le­ger truk­ket me­re på re­search og uddannelse end at ha­ve spe­ci­fik­ke trænere som for­bil­le­der og læremestre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.