JOSÉ MOURIN­HO

Man­che­ster united

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Portu­gal Al­der: 54 Stør­ste hold: Re­al Madrid Mind­ste hold som træ­ner: União de Lei­ria

Se­ne­ste hold: Chel­sea Stil: Ska­ber de­fen­sivt di­sci­pli­ne­re­de og fy­sisk stær­ke hold ud fra en 4-2-3-1. Me­to­disk, til ti­der ma­ni­p­u­le­ren­de. Har ud over fi­re år som as­si­stent­træ­ner i FC Bar­ce­lo­na ik­ke holdt læn­ge­re end tre år i et job som spil­ler el­ler træ­ner. Me­to­disk, ek­stremt grun­dig og tak­tisk vi­den­de og mo­dig. Er og­så præ­get af nej’et i FC Bar­ce­lo­na fra Jo­han Cruyff og min­der i sin kom­pro­mis­lø­se til­gang me­re om ven­nen og den da­væ­ren­de læ­re­me­ster Lou­is van Gaal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.