MASSIMO CARRERA

Spartak­moskva

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Ita­li­en Al­der: 53 Stør­ste hold: Ju­ven­tus (spil­ler og træ­ner) Mind­ste hold som træ­ner: Ita­li­en (ung­lands­hold) Se­ne­ste hold: Ita­li­en (as­si­stent)

Stil: Me­get in­spi­re­ret af An­to­nio Con­te og den­nes mi­nu­tiø­se til­gang til at byg­ge spil­let tå­l­mo­digt op og for­sva­re med kort af­stand mel­lem spil­le­re og kæ­der. Spartak ope­re­rer for­melt of­te fra en 4-3-3, men tal­kom­bi­na­tio­nen er min­dre vig­tig med Carrera. Tid­li­ge­re top­spil­ler i Ju­ven­tus og Ata­lan­ta. As­si­stent i Ju­ven­tus og på det ita­li­en­ske lands­hold for Con­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.