SÉRGIO CON­CEIÇÃO

Fcpor­to

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Portu­gal Al­der: 42 Stør­ste hold: In­ter (ak­tiv) Mind­ste hold som træ­ner: Ol­ha­nen­se Se­ne­ste hold: Nan­tes

Stil: Ta­ger of­te ud­gangs­punkt i en ba­lan­ce­ret 4-2-3-1 med me­re fo­kus på de­fen­sivt ar­bej­de og di­sci­plin, end Con­ceição selv var kendt for. Fort­sat me­get tem­pe­ra­ments­fuld og for­sø­ger at over­fø­re pas­sio­nen til spil­ler­ne in­de på ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.