MAURI­CIO PO­CHET­TI­NO

Tot­ten­ham

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Ar­gen­ti­na Al­der: 45 Stør­ste hold: Pa­ris Saint-ger­main (ak­tiv) Mind­ste hold som træ­ner: Es­pa­ny­ol Se­ne­ste hold: Sout­hamp­ton

Stil: Kom­bi­na­tions- og gen­nem­brud­s­spil fra en 4-2-3-1 el­ler ver­sio­ner af 4-32-1 med Al­li og Erik­sen som me­get of­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­le­re. Vig­tig­he­den af pres­spil­let og gen­nem­brud­s­styr­ken er en ty­de­lig arv fra Mar­ce­lo Bi­el­sa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.