RENÉ WEILER

Anderlecht

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Schweiz Al­der: 43 Stør­ste hold: Anderlecht Mind­ste hold som træ­ner: FC Win­ter­t­hur Se­ne­ste hold: FC Nür­n­berg

Stil: Am­bi­tiøs, ud­for­dren­de træ­ner, der gi­ver fri­hed og kræ­ver sto­re præ­sta­tio­ner. Intelligent og sær­de­les di­rek­te i sin stil. Smed uden stør­re be­tænk­ning Ant­ho­ny Van­den Bor­re på po­r­ten i Anderlecht og fik flot­te re­sul­ta­ter ud af Aa­rau (op­ryk­ning) og Nür­n­berg (tæt på op­ryk­ning til Bun­des­liga­en), før han i før­ste sæ­son med Anderlecht vandt mester­ska­bet og nå­e­de kvart­fi­na­len i Eu­ro­pa Le­ague, hvor man først ef­ter for­læn­get spil­le­tid røg ud til Man­che­ster United.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.