RALPH HASENHÜTTL

Rbleipzig

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Østrig Al­der: 50 Stør­ste hold: FC Køln (ak­tiv) Mind­ste hold som træ­ner: VFR Aa­len Se­ne­ste hold: Ingolstadt

Stil: Den kla­ver­spil­len­de ch­eftræ­ner er en af Ralf Rang­ni­cks hånd­pluk­ke­de trænere i ”Red Bull-sko­len”. Per­fek­tio­nist med stort selv­til­lid og tro på at ska­be et at­trak­tivt, di­rek­te spil­len­de hold, selv­om Hasenhüttl var en alt an­det end ele­gant an­gri­ber. Lær­te at tro på sig selv af den små­s­kø­re østrig­ske træ­ner Adi Pin­ter. Man ser den ef­ter­hån­den klas­si­ske 4-22-2 for­ma­tion i Leipzig uden brug af kant­spil­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.