JOR­GE JESUS

Spor­tingclu­be

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Portu­gal Al­der: 63 Stør­ste hold: Benfica Mind­ste hold som træ­ner: Amora Se­ne­ste hold: Benfica

Stil: Som sit sto­re for­bil­le­de Jo­han Cruyff er frygt ik­ke no­get, Jor­ge Jesus ope­re­rer med. Sporting spil­ler med stor in­ten­si­tet beg­ge ve­je, Jesus li­ner op i en 4-4-2 el­ler ver­sio­ner af 4-2-3-1 og 4-4-1-1, hvor en de­fen­siv midt­ba­ne­spil­ler (Wil­li­am Car­val­ho) har en mak­ker, der og­så kan ar­bej­de hårdt de­fen­sivt. Med bol­den spil­ler Jor­ge Jesus’ hold især hjem­me i Portu­gal tå­l­mo­digt med re­la­tivt man­ge bold­be­rø­rin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.