GUR­BAN GUR­BA­NOV

Fkqa­ra­bag

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Aser­ba­jds­jan Al­der: 45 Stør­ste hold: Bal­ti­ka Ka­li­nin­grad (ak­tiv) Mind­ste hold som træ­ner: Neft­chi Baku Se­ne­ste hold: Neft­chi Baku

Stil: Of­fen­siv kom­bi­na­tions­fod­bold, sand­syn­lig­vis og­så i Cham­pions Le­ague, selv­om Qarabag vil væ­re over­mat­chet in­di­vi­du­elt. Gur­ba­novs hold har væ­ret i Eu­ro­pa Le­ague-grup­pe­spil­let tre år i streg og har kon­se­kvent for­søgt at an­gri­be, ik­ke mindst på hjem­me­ba­nen i Baku.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.