PO­TEN­TI­EL­LE CL-KLUB­BER PÅ UDEN­LAND­SKE HÆNDER

Champions League Magasinet - - DE 32 EJERE -

I Ita­li­en og til dels Frank­rig er de hold, der mis­se­de årets Cham­pions Le­ague men er blandt de go­de bud på at kva­li­fi­ce­re sig næ­ste som­mer, ik­ke på ita­li­en­ske og fran­ske hænder.

I Ita­li­en er de to Mila­no-klub­ber AC Milan og In­ter ejet af for­ret­nings­folk og sel­ska­ber fra Ki­na, der har po­stet 3,2 mil­li­ar­der kro­ner i spil­ler­køb, og i Frank­rig er Ri­vi­e­ra-hol­de­ne Olym­pique Marseille og Ni­ce ejet af rig­mænd fra USA og Ki­na, der li­ge­le­des vil spil­le Cham­pions Le­ague.

Sid­ste sæ­sons kvart­fi­na­list Lei­ce­ster Ci­ty er ejet af en af Thailands ri­ge­ste for­ret­nings­mænd, og Arsé­ne Wen­gers ef­ter­hån­den hårdt prø­ve­de Ar­se­nal ejes af ame­ri­kan­ske Stan Kro­en­ke og den rus­si­ske min­dre­talsak­tio­nær Alis­her Us­ma­nov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.