TRUP & TAKTIK

Champions League Magasinet - - MACHESTER UNITED -

Med kun 54 mål i 38 Pre­mi­er Le­ague-kam­pe spil­le­de Man­che­ster United med hånd­brem­sen truk­ket i alt for man­ge kam­pe sid­ste sæ­son un­der José Mourin­ho. Spe­ci­elt Paul Pog­bas dy­be ­midt­ba­nerol­le var pro­ble­ma­tisk, mens Zla­tan Ibra­him­ovic var me­get ale­ne om at sco­re må­le­ne. Nu får Pog­ba me­re of­fen­siv fri­hed med Ma­tić som de­fen­siv støt­te, og Lukaku er købt til at sco­re flere mål end Zla­tan, der i ste­det kan væ­re en spæn­den­de for­stærk­ning se­ne­re på sæ­so­nen. Mk­hi­tary­an har og­så spil­let sig ind i Pre­mi­er Le­ague-tem­po­et, mens der er stær­ke folk på bæn­ken i form af for ek­sem­pel Mar­ti­al, Fel­lai­ni og sid­ste sæ­sons mest sta­bi­le spil­ler An­der Her­re­ra. Rent de­fen­sivt kan Luke Shaw til­fø­re me­re ­of­fen­siv kraft end Da­ley Blind, hvis han kom­mer i form, mens Chris Smal­ling står klar hvis/når Phil Jo­nes bli­ver ska­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.