AN­FØ­RE­REN: LUISÃO

Champions League Magasinet - - BENFICA -

Den 36-åri­ge bra­si­li­a­ner har me­re end 500 kam­pe på Cv’et for Benfica, og han er nu i gang med sin 15. sæ­son i klub­ben – sta­dig som stam­spil­ler. For­svars­spil­le­ren er så­le­des sta­dig ga­rant for en vis kva­li­tet. Sid­ste som­mer blev han sat i for­bin­del­se med et choks­kif­te til en­gel­ske Wol­ver­hamp­ton, men det blev ik­ke til no­get, og der­for er han sta­dig den spil­ler, der har væ­ret an­fø­rer for Benfica gen­nem længst tid.

FO­TO: RITZAU/ HOLLANDSE HOOGTE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.