TRUP & TAKTIK

Champions League Magasinet - - BENFICA -

Med man­ge dyg­ti­ge tek­ni­ke­re er Benfica en mund­fuld for de fle­ste for­svar. Klub­ben stil­ler op i en klas­sisk 4-4-2 med de of­fen­si­ve kan­ter Ra­fa Silva og ar­gen­tin­ske Edu­ar­do Silva som go­de vå­ben på flø­je­ne. Folk som Fran­co Cer­vi og An­dri­ja Ziv­ko­vic by­der sig og­så til i for­hold til star­top­stil­lin­gen, og helt frem­me er nyind­kø­bet Ha­ris Se­fer­ovic og­så et al­ter­na­tiv sam­men med me­xi­ca­ne­ren Raúl Jimé­nez. Ga­bri­el Bar­bosa og Edu­ar­do Sal­vio kæm­per om høj­re kant, Bar­bosa kan og­så spil­le helt frem­me. De­fen­sivt hæf­ter man sig ved den ser­bi­ske lands­holds­spil­ler Lju­bo­mir Fejsa, som har vun­det mester­ska­ber i ni sæ­so­ner i træk i den ser­bi­ske, græ­ske og po­rtu­gi­si­ske liga. I sid­ste sæ­son luk­ke­de Benfica kun 18 mål ind i 34 liga­kam­pe, men må­l­man­den Eder­son er ble­vet solgt, og det kan gi­ve usik­ker­hed bag­u­de, hvor ve­te­ra­nen Júlio Ces­ar er ba­ck­up.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.