NY START FOR SU­VERÆ­NE SCHWEIZERE

Champions League Magasinet - - FC BASEL - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

Ot­te mester­ska­ber i træk for­tæl­ler no­get om den dominans, Basel har i hjem­lan­det Schweiz. Se­ne­st kom mester­ska­bet i hus med en mar­gen på 14 po­int ned til Yo­ung Boys på an­den­plad­sen, og rol­len som magtfaktor vil klub­ben sand­syn­lig­vis fort­sæt­te.

Dog er der lagt op til en ny start for de su­veræ­ne schweizere, for tid­li­ge­re på året trå­d­te en stor del af klub­bens le­del­se til­ba­ge, og nu teg­nes Basel bl.a. af en flok tid­li­ge­re top­spil­le­re. Ba­sels tid­li­ge­re top­sco­rer Marco St­rel­ler er ny sport­s­di­rek­tør, Raphaël Wicky er ny ch­eftræ­ner, og i be­sty­rel­sen sid­der blandt an­dre Ale­xan­der Frei. En hånd­fuld spil­le­re har des­u­den for­ladt klub­ben.

I Eu­ro­pa skal Basel for­sø­ge at re­van­che­re sid­ste sæ­sons skuf­fen­de sid­ste­plads i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let, hvor hol­det slut­te­de bag Lu­dog­o­rets og ik­ke gik vi­de­re til kno­ck­out-run­der­ne i hver­ken Cham­pions Le­ague el­ler Eu­ro­pa Le­ague for før­ste gang i ti år. Det sker med en ræk­ke nye un­ge spil­le­re men uden ve­te­ra­ner­ne Marc Jan­ko og Matías Del­ga­do så­vel som den subli­me le­jes­vend i an­gre­bet Sey­dou Doum­bia, der nu er i Sporting.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.