EUROPÆISK STIL­STAND I CSKA

Champions League Magasinet - - CSKA MOSKVA - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

I fi­re kam­pe mod AEK Athen og Yo­ung Boys luk­ke­de CSKA Moskva ik­ke et ene­ste mål ind, og klub­ben sik­re­de sig der­for sik­kert ad­gang til Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let for fem­te sæ­son i træk med de 35-åri­ge tvil­lin­ger Be­rezut­skij og den tre år æl­dre Ser­gej Ig­na­se­vitj i for­sva­ret.

Klub­ben er fort­sat pres­set af den spænd­te si­tu­a­tion mel­lem Rusland og Ve­sten i den for­stand, at klu­be­jer Jev­gi­nij Gi­ner ik­ke spen­de­rer sto­re sum­mer på trans­fer­mar­ke­det, og den­ne som­mer er der slet ik­ke kom­met nye folk til klub­ben.

Der er der­for ik­ke lagt op til en gyl­den Eu­ro­pa-kampag­ne for CSKA, der el­lers tid­li­ge­re har stuk­ket næ­sen frem og nå­et helt til kvart­fi­na­len i 2011/12.

Et år før VM i det sto­re land, lig­ner det sna­re­re en gen­ta­gel­se af de sid­ste sæ­sons op­træ­den i Cham­pions Le­ague, der hel­ler ik­ke var hel­ler ik­ke var en suc­ces med tre uaf­gjor­te og tre ne­der­lag i kam­pe­ne mod Bay­er Le­ver­ku­sen, Tot­ten­ham og Mo­na­co.

CSKA er ble­vet sidst i sin grup­pe i samt­li­ge af de se­ne­ste fi­re Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil, hvil­ket be­kræf­ter te­sen om, at klub­ben bli­ver ved med at væ­re i lim­bo mel­lem at væ­re et top­hold i Rusland og mid­del­må­dig me­ter­va­re i europæisk sam­men­hæng. Og de al­dren­de for­svars­stjer­ner er fak­tisk sor­te­ret fra det rus­si­ske lands­hold, så hvor læn­ge hol­der de i den rus­si­ske Pre­mi­er Liga?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.