TRUP & TAKTIK

Champions League Magasinet - - PARIS SAINT GERMAIN -

Der er man­ge klas­se­spil­le­re i Pa­ris Saint-ger­mains trup, og der­for har træ­ner Eme­ry man­ge mu­lig­he­der på hån­den. Da­ni Al­ves pres­se­de Ser­ge Auri­er ud af klub­ben, og med Ney­mar i PSG kom­mer Al­ves til at fyl­de me­get. På midt­ba­nen er der stor kon­kur­ren­ce om plad­ser­ne, og det er svært at se, hvor ek­sem­pel­vis Án­gel Di Ma­ria skal pas­se ind i lig­nin­gen. Spil­le­re som Javi­er Pa­sto­re, Juli­an Drax­ler og Ha­tem Ben Ar­fa vil­le kun­ne kom­me på hol­det fle­ste sta­der i Eu­ro­pa, men i et an­greb med Mbap­pé, Ca­va­ni og Ney­mar, er det svært at for­lan­ge en start­plads. 4-3-3-op­stil­lin­gen er of­fen­siv og med fo­kus på fart, og selv­om folk som Thiago Silva og Thiago Mot­ta er op­pe i åre­ne, vil de med de­res er­fa­ring væ­re nog­le so­li­de skik­kel­ser i trup­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.