UNAI EME­RY

Champions League Magasinet - - PARIS SAINT GERMAIN -

Trods den skuf­fen­de an­den­plads i Li­gue 1 i sid­ste sæ­son er Unai Eme­ry sta­dig i spid­sen for PSG, og hå­bet er fort­sat, at han kan forløse po­ten­ti­a­let for pa­ri­ser­ne i Eu­ro­pa. Han hav­de stor suc­ces i Se­vil­la, og med en end­nu me­re slag­kraf­tig trup til rå­dig­hed i den­ne sæ­son, er der sto­re for­vent­nin­ger – og stort pres – på den ener­gi­ske spa­ni­er, der har få­et to af fod­bold­spil­lets stør­ste un­ge su­per­stjer­ner i Ney­mar og Ky­li­an Mbap­pé.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.