TRUP & TAKTIK

Champions League Magasinet - - CELTIC -

Det er næ­sten gi­vet, at det ik­ke kun bli­ver 4-2-3-1-for­ma­tio­nen, vi får at se i Eu­ro­pa, for mens Rod­gers bru­ger den gan­ske fast hjem­me i Skot­land, blan­der han of­te kor­te­ne mod den stær­ke­re eu­ro­pæ­i­ske mod­stand.

I for­sva­ret skal Erik Svi­at­chen­ko næp­pe reg­ne med fast spil­le­tid, selv når han er ­ska­des­fri, men han er en ha­bil re­ser­ve. Og­så nor­ske Kri­stof­fer Ajer er en kan­di­dat til plad­sen, selv om han egent­lig fo­re­træk­ker midt­ba­nen.

Cal­lum Mc­gre­gor er en spil­ler, som ­Bren­dan Rod­gers ger­ne vil bru­ge på en af midt­ba­ne­plad­ser­ne, og helt på top spil­ler Leigh Grif­fit­hs, hvis Mous­sa Dem­bélé ik­ke er med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.