BREN­DAN ROD­GERS

Champions League Magasinet - - CELTIC -

Bren­dan Rod­gers har ik­ke haft det bed­ste for­hold til Cham­pions Le­ague. I 2014-15 hav­de han en­de­lig få­et Liverpool til­ba­ge i tur­ne­rin­gen, men det gav kri­tik, at han spa­re­de spil­le­re for i ste­det at sat­se på Pre­mi­er Le­ague – med det for­mål at få Liverpool til­ba­ge i tur­ne­rin­gen året ef­ter. Det lyk­ke­des ik­ke. Sid­ste sæ­son i Cel­tic var hel­ler ik­ke en suc­ces. Det blev ik­ke til no­gen sej­re – tre uaf­gjor­te og tre ne­der­lag, blandt an­det 7-0 i Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.