TIL­BA­GE I DET FI­NE SEL­SKAB

Champions League Magasinet - - ANDERLECHT - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

Ef­ter tre sæ­so­ner uden mester­ska­ber og uden del­ta­gel­se i Cham­pions Le­ague er Anderlecht nu til­ba­ge, hvor man i egen selv­for­stå­el­se hø­rer til. Club Brug­ge blev vip­pet af pin­den i fjor, og nu skal en ny æra ind­le­des ef­ter en lang ­tro­fætør­ke, hvor Club Brug­ge har do­mi­ne­ret den hjem­li­ge liga.

I sid­ste sæ­son vandt Anderlecht mester­ska­bet med syv po­ints for­spring ned til Club Brug­ge ef­ter det om­stæn­di­ge bel­gi­ske play­off-sy­stem, og nu gæl­der det alt­så en ny europæisk ud­for­dring ef­ter sid­ste sæ­sons suc­ces­ful­de Eu­ro­pa Le­ague-kampag­ne, der end­te med en kvart­fi­na­le.

Klub­ben har den­ne som­mer sagt far­vel til stor­ta­len­tet Youri Ti­e­le­mans, men til gen­gæld er sid­ste sæ­sons top­sco­rer Lukasz Teo­dorczyk nu til­knyt­tet per­ma­nent. Træ­ner René Weiler rå­der alt­så over et fint mand­skab, og har selv etab­le­ret sig som et stort navn i klub­ben og Bel­gi­en men Anderlecht får det sand­syn­lig­vis svært mod grup­pens stær­ke­re mod­stan­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.