FLYTTEDAG OG TRANSFERFORBUD

Champions League Magasinet - - ATLETICO MADRID - TEKST: MOR­TEN GLINVAD

Atlético-til­hæn­ger­ne fik fær­ten af et even­tyr­ligt co­me­ba­ck, da klub­ben i maj spil­le­de sin sid­ste eu­ro­pæ­i­ske kamp på det gam­le Vi­cen­te Cal­derón. Ef­ter et kvar­ter hav­de Atlético bragt sig for­an 2-0 og mang­le­de der­med kun et en­kelt mål for at ud­lig­ne Re­al Madrids kla­re sejr fra det før­ste se­mi­fi­na­le­op­gør. Men co­me­ba­ck­et blev ik­ke ful­dendt; for fjer­de år i træk hav­de Atlético tabt til na­bo­er­ne i Cham­pions Le­ague, og nu er spørgs­må­let, hvor­dan det kom­mer til at gå Atlético i nye om­gi­vel­ser­ne.

Vi­cen­te Cal­derón er for­tid, og frem­ti­den kom­mer til at ud­spil­le sig på Está­dio Wan­da Me­tro­po­li­ta­no i den øst­li­ge del af den span­ske ho­ved­stad. Ef­fek­ten af flyt­nin­gen er det sto­re te­ma i den­ne sæ­son, men det nye sta­dion kan i hvert fald ik­ke gi­ve Atlético no­gen stær­ke­re hjem­me­ba­ne end det gam­le, når det gæl­der det sport­s­li­ge.

Sam­ti­dig har Atlético den­ne som­mer væ­ret ramt af en trans­fer­ka­ran­tæ­ne, der har be­ty­det, at klub­ben ik­ke har haft lov til at hen­te nye spil­le­re til trup­pen. Det har dog ik­ke for­hin­dret Atlético i at hen­te lands­holds­spil­le­ren Vi­to­lo i Se­vil­la, men han må først en tur til Las Pal­mas et halvt år, in­den han kan til­træ­de i Atlético i ja­nu­ar, når trans­fer­ka­ran­tæ­nen er ov­re. Så i før­ste om­gang er det op til de vel­kend­te kræf­ter i det, der kan lig­ne en over­gangs­sæ­son for Atlético.

FO­TO: RITZAU/ACERO/ALTERPHOTOS/ABACA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.