AN­FØ­RE­REN: GABI

Champions League Magasinet - - ATLETICO MADRID -

Det kan vir­ke som en uret­fær­dig­hed, at Gabi al­drig har få­et de­but for det span­ske lands­hold. Hans be­tyd­ning for Atlético har væ­ret enorm, og han er man­den, der he­le ti­den ta­ger tem­pe­ra­tu­ren på kam­pen og sty­rer or­ga­ni­sa­tio­nen på hol­det. Han er ef­ter­hån­den ble­vet 34 år, og ni­veau­et er ik­ke helt som for tre-fi­re år si­den, men ­sta­dig har han en nøg­lerol­le som Die­go Si­meo­nes for­læn­ge­de arm.

FO­TO: RITZAU/AA/ABACA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.